Bouw- en omgevingsvergunning

Offerte aanvragen

Eerste Stap van uw bouwproject

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers.               Het (ver)bouwen en gebruik van gebouwen is daarom aan regels gebonden, alle gebouwen moeten aan dezelfde regels voldoen.                                                        Meestal is voor zowel sloop als bouwen een melding of een  omgevingsvergunning  nodig.                                                                                                                                       Wij beginnen met een intake gesprek waarin u ons u wensen kenbaar maakt.                                                                                                                                                           Hierna zullen wij aan de hand van u gegevens u plannen  vakkundig  vertalen in een bouwkundige tekening.

Het ontwerp

Aan de hand van uw wensen worden de plattegrond en de gevelschetsen gemaakt.
In dit stadium kan desgewenst een totale visualisatie van het ontwerp aan u worden gepresenteerd.

De Bouw- en omgevingsvergunning

Na goedkeuring van het ontwerp worden de schetsen omgezet naar bouwkundige tekeningen.
Deze worden eventueel samen met andere benodigde documenten  ingediend via het omgevingsloket online.(OLO)

Bij de omgevingsvergunning horen de volgende bescheiden:

  • Bouwkundige tekeningen;
  • Technische tekeningen
  • Gevelbepalende detailtekeningen;
  • AERIUS stikstofberekeningen
  • Constructieberekeningen;
  • Casta kassenbouw berekeningen
  • Bouwfysische berekening: daglicht, ventilatie en de energie prestatie berekening (EPG);
  • Vuurlastberekening en vluchtrouteaanduiding

Wij verzorgen voor u puntsgewijs alle fases van de vergunningstraject.u bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan van de betreffende gemeente.

Als de schetsplannen naar uw tevredenheid zijn uitgewerkt wordt het plan ter goedkeuring ingediend bij de welstandscommissie.
Als de concept aanvraag (welstand en ruimtelijke ordening) is goedgekeurd maken wij de bouwkundige tekeningen die nodig zijn bij de bouwvergunning.

Het bouwplan wordt doorgerekend op het gebied van daglicht, ventilatie en energiezuinigheid.
De bouwkundige tekeningen gaan digitaal naar de constructeur die de constructieberekening maakt.
Het complete plan wordt als omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente.
Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de vergunningstekeningen omgezet in bestekstekeningen of direct in werktekeningen.

Een gesprek bij u op locatie of bij ons op kantoor is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Hiervoor kunt u contact opnemen met M.Storm, telefoonnummer 06-53622495.

U kunt ook, geheel vrijblijvend, het contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.